WETTBEWERB 
   Regeln   |    Miss und Mister AGS 2012   |    Gesamtwertung   |    Weitere Wettbewerbe


Pravidla soutěže o Miss a Mister AGSmodeling 2012:

Soutěž je nezávislá, dobrovolná a probíhá online během celého roku 2012. Model/ka souhlasí, že se zaregistrováním stáva automaticky soutěžícím. Účast v soutěži je zdarma. Soutěže se mohou zúčastnit jen plnoletí účastníci a účastníci starší 16-ti let jen se souhlasem zákonného zástupce.

Hlasování, hodnocení

Provozovatel,průběh celé soutěže monitoruje. Internetový účastník,může dát hlasy více soutěžícím. Ze stejné e-mail adresy je možné hlasovat maximálně 5 x během 7 dnů - pro model. Je zakázáno hlasovat z tzv. emailových aliasů. Hlasy z těchto emailových adres jsou neplatné. Pokud provozovatel zablokuje profil soutěžícího z důvodu porušování pravidel, nemá soutěžící nárok na uplatnění hlasů, které mohl v této době získat.
Jestliže,soutěžící svou registraci v průběhu roku zruší, ztrácí tím zároveň veškeré hlasy, které do té doby v soutěži získal.
Do soutěže se soutěžícímu započítávají všechny hlasy, které získá od zveřejnění jeho profilu.
Soutěžící získávají body za online hodnocení. Vyhrává vždy soutěžící, který získal největší počet bodů.

Termíny vyhodnocení

Vyhodnocení celoroční soutěže bude uzavřeno dne 30.12. 2012 ve 24 hodin
Vyhodnoceni ostatních soutěží
Další soutěže a jejich termíny jsou průběžne oznamovány na těchto stránkách

Soutěžní ceny

Ceny hlavní soutěže Miss a Mister AGSmodeling 2012
Soutěžící, kteří se umístí na 1-3 místě v každé kategorii, obdrží tyto ceny :

1. Cena - Víkend v Mnichově, Německo s fotoshooting, včetně 2 x ubytování, polopenze.

2. Cena - Zdarma vlastní www stránky - www.Ty.agsmodeling.cz. včetně zhotovení a adresy stránek. Hosting na jeden rok.

3. Cena - Zdarma Verze Newcomer na jeden rok na stránkách www.agsmodeling.cz.

Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení vítězů. Místo konání a termín vyhlášení vítězů oznámí pořadatel nejpozději 1 měsíc před ukončením soutěže na těchto stránkách.
Před předáním cen bude provedena fyzická kontrola soutěžících (porovnání foto/skutečnost).
Pokud bude zjištěno, že soutěžící neodpovídá fotografiím, které vedly k určení jeho pořadí, bude diskvalifikován. Na jeho místo postupuje nejbližší soutěžící v pořadí.
Nárok na vítězství, výhru a jiné materiální výhody z účasti v soutěži nejsou právně vymahatelné.

Ostatní soutěže
Vyhrávajíci soutěžící obdrží věcné ceny dle zvážení jednotlivých sponzorů soutěže. Na jejich výši nemá provozovatel jakýkoliv vliv a není povinnen je soutěžícím oznamovat předem.

Manipulace hlasování

Pokud provozovatel zjistí nebo bude mít podezření z manipulace hlasování, může takto získané hlasy soutěžícímm odebrat bez předchozího upozornění.

Miss AGS modeling 2012

Průběžné pořadí:
1. ()

Mister AGS modeling 2012

Průběžné pořadí:
1. ()

WerbungCompare hotel prices and find the best deal - HotelsCombined.com
 
All rights reserved®, Copyright by easylove.cz©